Dễ và Khó

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người;

Khó là khi bạn tìm được một vị trí trong trái tim của người đó.

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác;

Nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ…

Khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương;

Nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó!

Dễ là khi tha thứ cho người khác;

Khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc;

Nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng;

Khó là khi nhìn nhận một thất bại.

Dễ là khi hứa một điều gì với ai đó;

Khó là khi hoàn thành lời hứa đó của mình.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương;

Khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày!

Dễ là khi phê bình người khác;

Nhưng khó là khi cải thiện bản thân mình!

Dễ là khi để xảy ra sai lầm;

Nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi ;

Khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác ;

Nhưng khó là khi cho họ một niềm tin.

Dễ là khi nhận…

Nhưng Khó là khi cho.

Dễ là khi đọc những điều này,

Nhưng Khó là khi bạn thực hiện nó… !

Tags: , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

seo packagespress release submissionsocial bookmarking services